Publicaties

The lived experience of psychosis in Nicaragua: A qualitative examination of the views of service users

Dit is een wetenschappelijke publicatie gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Liverpool onder cliënten die aan Cuenta Conmigo verbonden zijn. Middels focusgroepen werd onderzocht hoe cliënten hun psychose ervaren. De onderzoekers willen fondsen vinden om een cultuur sensitieve 'self help-tool' te ontwikkelen.

Deze publicatie is ook in het Spaans beschikbaar: La experiencia vivida de la psicosis en Nicaragua: un examen cualitativo de las opiniones de los usuarios del servicio.

Door Minna Lyons, gepubliceerd door The Journal of Mental Health, 2020 (author-copy), 2024.

A Family-Based Intervention for People with a Psychotic Disorder in Nicaragua

Een artikel in The Palgrave Handbook of Sociocultural Perspectives on Global Mental Health, over de ontstaansgeschiedenis van de non-profit organisatie Cuenta Conmigo, de context waarin dit gebeurde en de voornaamste successen en problemen die daar bij kwamen kijken.

Door Rimke van der Geest, gepubliceerd door Palgrave Macmillan UK, 2024.

Als je psychotisch bent in Nicaragua

Artikel over geestelijke gezondheidszorg in Nicaragua, kennis over psychose aldaar, de rol van familie en ontwikkelingswerk.

Door Rimke van der Geest, gepubliceerd door GGZ Totaal, november 2015.

Nicaraguan organization seeks to provide antidote to sham exorcisms

Article about psychosis, witchdoctors and mental health care in Nicaragua, Matalgalpa.

Door Jurriaan van Eerten, gepubliceerd door The Tico Times News, maart 2015.

Liefde, passie en hard werken

Reportage over Cuenta Conmigo en de wasserette in het tijdschrift van Ypsilon.

Door Rita Loholter, gepubliceerd door Ypsilon, maart 2014.

Hulp geboden in Nicaragua

Tijdens mijn reis door Centraal Amerika werkte ik - net afgestudeerd als psychiatrisch verpleegkundige - een aantal weken in Nicaragua als vrijwilliger voor de organisatie Cuenta Conmigo. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een psychotische stoornis en hun familieleden.

Door Hanneke Steenis, gepubliceerd door Zorg Anno Nu, november 2012.

Mejor dejarlo tranquilo

Dit boek is gebaseerd op antropologisch onderzoek en hulpverlening in de Nicaraguaanse stad Matagalpa. De auteur bezocht gedurende een periode van vijf jaar gezinnen waarvan één of meer leden een psychotische stoornis hadden. De aangrijpende verhalen van vier van die gezinnen zijn hier opgetekend. Ze gaan over armoede, geweld en de vergeefse zoektocht naar genezing. De titel “Het beste is met rust laten”, verwijst naar de overlevingsstrategie die de familieleden zich na jaren van strijd noodgedwongen hebben eigen gemaakt om de dagen zo ongeschonden mogelijk door te komen. Behalve de families komen ook hulpverleners en mensen uit de omgeving aan het woord. Zo krijgt de lezer een beeld van de beschikbare hulp voor psychotische patiënten in Matagalpa en hoe er door de samenleving over hen gedacht wordt. De auteur beschrijft tenslotte hoe zij samen met familieleden een zelfhulporganisatie oprichtte om psychoses en de daaraan gerelateerde problemen het hoofd te bieden. Dit boek heeft als doel studenten, hulpverleners en beleidsmakers inzicht te geven in de problemen rond psychose in Nicaragua. Het boek is tevens een pleidooi voor psychiatrische thuiszorg en het betrekken van familieleden in de behandeling van psychotische patiënten.

Door Rimke van der Geest, gepubliceerd door Uitgeverij AMB, 2011.

Matagalpa: una ventana al mundo de la demencia (Spaanstalig)

Dramáticos casos de personas encerradas y condenadas a vivir en un mundo de fantasmas, debido a la ignorancia de las familias, a la pobreza o a la debilidad del sistema de salud. Sin embargo, detrás de cada persona con demencia, hay una historia y una segunda oportunidad de volver a la superficie de una vida normal.

Door Claudia Piñeda, gepubliceerd door El Nuevo Diario - Managua, Nicaragua, september 2010.

"Ik bid dat God mijn zoon eerder haalt dan mij". Kort verhaal over Cuenta Conmigo

Hoe een moeder en haar zoon bij Cuenta Conmigo betrokken raakten en wat er daarna gebeurde.

Door Rimke van der Geest, gepubliceerd door Cuenta Conmigo.

Eén ervaring van de velen: Een waargebeurd verhaal

Een waargebeurd verhaal door de psycholoog van Cuenta Conmigo, Lic. Roberto Soza.

Door Drs. Roberto Soza, Terry van Dijk (vertaling), gepubliceerd door Cuenta Conmigo.

De zelfhulpgroep Cuenta Conmigo in Nicaragua

Artikel over Cuenta Conmigo van Karla Liseth Alaniz Matus (ex-bestuursid van Cuenta Conmigo).

Door Karla Liseth Alaniz Matus, Inge Van Dyck (vertaling), gepubliceerd door World Fellowship of Schizophrenia and Allied Disorders.

Een project voor en door psychotische patiënten en hun families in Nicaragua

Artikel waarin het ontstaan en de werkwijze van organisatie Cuenta Conmigo beschreven staan.

Door Rimke van der Geest, gepubliceerd door Amsterdam: Uitgeverij AMB, 2009.